กติกาการร่วมสนุก

วิธีการร่วมกิจกรรมและของรางวัล

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของคุณกับมาสด้า ผ่านทาง www.mazdamoments.co เท่านั้น พร้อมกรอกชื่อ–นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอัพโหลดรูปภาพของตนเองให้ครบถ้วน
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกดแชร์ช่วงเวลาประทับใจของคุณกับมาสด้าจาก www.mazdamoments.co ให้ปรากฏบนหน้าเฟซบุ๊กของตนเอง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
 3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 3 ส.ค. ถึง 13 ก.ย. 2561
 4. ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกเรื่องราวความประทับใจ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกประจำสัปดาห์ จะได้รับรางวัล PINHOLE CAMERA มูลค่า 1,320 บาท รวมทั้งสิ้น 180 ชิ้น (จำกัด 30 ชิ้น/สัปดาห์) แบ่งออกเป็น
  • สัปดาห์ที่ 1 : ผู้ที่แชร์เรื่องราวและได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  • สัปดาห์ที่ 2 : ผู้ที่แชร์เรื่องราวและได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 17 สิงหาคม 2561
  • สัปดาห์ที่ 3 : ผู้ที่แชร์เรื่องราวและได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 24 สิงหาคม 2561
  • สัปดาห์ที่ 4 : ผู้ที่แชร์เรื่องราวและได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
  • สัปดาห์ที่ 5 : ผู้ที่แชร์เรื่องราวและได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ประกาศผลวันที่ 7 กันยายน 2561
  • สัปดาห์ที่ 6 : ผู้ที่แชร์เรื่องราวและได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2561 ประกาศผลวันที่ 14 กันยายน 2561
 5. ประกาศรางวัลผ่านทาง www.mazdamoments.co และ Mazda Thailand Official Facebook ตามวันที่ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของเรื่องราวความประทับใจที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรับรางวัล
 6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 30 รางวัล ต้องรายงานตัว โดยส่งข้อความเข้ามาที่ Inbox ของ Mazda Thailand Official Facebook โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงาน หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และยกสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกาให้ครบถ้วนตามที่ระบุ
 2. ภาพของผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพของตนเอง ห้ามคัดลอกมาจากอินเตอร์เน็ตหรือนำของผู้อื่นมาแอบอ้าง หากทีมงานตรวจสอบพบจะตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำเรื่องราวและภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกชนิด โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ
 4. หากภาพหรือเนื้อหาที่ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่บุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด
 5. สงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น ๆ ได้
 8. สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมรับข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆ จากทาง Mazda Thailand Official Channel
 10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมตามความเหมาะสม หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลให้กับพนักงานของบริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและญาติของ
  พนักงานบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง